Om utbyggingen på Fornebu

Mye har skjedd på Fornebu de siste 20 årene. Mange fornøyde beboere har flyttet inn, og skoler, kjøpesenter, parker, sykkelnett, arbeidsplasser er på plass.

Én helt spesiell omstendighet gjør at Osloområdets kanskje flotteste beliggenhet ved fjorden nå er tilgjengelig som boligområde: en nedlagt flyplass!

Da Fornebu lufthavn ble nedlagt i 1998, lå alt til rette for det eventyret vi med stolthet nå kan presentere: Fornebu – et helt unikt område mellom fjorden og byen, med kun 10 minutter til Oslo sentrum.

Over 2 500 boliger er ferdigstilt eller under oppføring

Boligområdene Koksabukta, Hagebyen, Rolfsbukta, Hundsund og Storøya er allerede ferdige, og i løpet av 2021 vil boligområdet Oksenøya ferdigstilles.

Oksenøya boligområdet ligger flott til på vestsiden av Fornebu, med ærverdige Oxenøen Bruk som nærmeste nabo. Det siste av Oksenøya-prosjektene ligger nå ute for salg. Samtidig jobber vi kontinuerlig med de nye boligområdene som skal legges ut for salg.

Illustrasjonen viser fasaden på Oksenøya 4 og 5

Nye boligprosjekter

Storøykilen skal vi bygge cirka 400 boliger fordelt på seks kvartaler, både leiligheter, parkvillaer og rekkehus. Mellom kvartalene blir det grønne, flotte gårdsrom og et hyggelig torg. Storøykilen vil ha et stort fokus på biologisk mangfold og den lokale naturen trekkes inn i boligområdet. Storøykilen bygges med mål om å BREEAM-NOR-sertifiseres.

På Nansenløkka skal vi bygge cirka 600 miljøvennlige boliger, både leiligheter og rekkehus. Her bor du med Nansenparken på den ene siden og kjøpesenteret Fornebu S på den andre. Bærekraft og godt bomiljø er viktig på Nansenløkka. Vi tar miljøhensyn under hele byggeperioden, og legger til rette for grønn mobilitet med blant annet bil- og sykkeldeling.

På Nansenløkka skal det være lettere å leve et miljøvennlig liv. Byggene skal være energieffektive og ha smarthusteknologi, samt tilby deleløsninger som felleslokaler og urbant landbruk. 

Følg med på Storøykilen her.

Følg med på Nansenløkka her.

Fasaden til urbanstrøket med gågate på Nansenløkka.

Mange av boligene på Fornebu er allerede ferdigstilt, og i bildegalleriet under kan du se et knippe av disse.

Ulike arkitekter har satt sine særpreg på de ulike boligområdene, og sammen med landskapsarkitektene skaper vi gode bomiljø på Fornebu.

Se noen av de ferdige prosjektene

1 av 12

Fornebuerklæringen

Fornebu skal inspirere mennesker til å få frem det beste i seg selv og hverandre, og være så full av mangfoldig aktivitet at alle kan bidra.

På Fornebu skal vi ha mot til å vise at vi bryr oss. Den unike naturen og dyrelivet skal være til glede både i dag og i morgen.

Fornebu skal bli et møtested mellom ny kunnskap og gammel klokskap, og et godt samfunn fordi menneskene her lever, tenker, tror og elsker forskjellig.

Vedtatt den 12. mai 2006, kl 23.59