Bilde tatt ovenfra og viser arkitekter sittende ved et bord hvor de jobber med tegninger

Arkitektene om Frysjaparken

Det prisbelønnede arkitektkontoret A-lab har tegnet et flott bomiljø, med varierte fasader tilpasset Frysjas naturlige omgivelser. Les arkitektens egne ord om prosjektet.

– Vår visjon for Frysjaparken er å skape et nytt urbant møtested og attraktivt boligområde nær marka, med moderne arkitektur og byrom av høy kvalitet, variert bomiljø og bærekraftige løsninger, hvor flest mulig skal få nyte å kunne ta på seg skiene rett utenfor stuedøren og vandre inn i Oslomarka, sier Martin Vaagland, arkitekt i A-lab.

Industriområdet fremstår i dag som en lukket «øy» i byen, og potensialet for ny byutvikling er stort.

Frysjaparken etablerer gode forbindelser med allmenn tilgjengelighet og sammenheng i uterom. Slik åpnes industriområdet opp mot omgivelsene og integreres i den store «byveven».

TYDELIG BYROMSTRUKTUR: Hvert kvartal er sammensatt av flere separate bygg.

Funksjonsblanding

Den gode, opplevelsesrike byen er flerfunksjonell og har en bymessig intensitet og tilbud. Frysjaområdet er i hovedsak et boligutviklingsområde, men vil ha mulighet for etablering av lokale servicefunksjoner mot de viktigste gate- og byrommene. Dette vil tilføre nærområdet flere møtesteder med urbane kvaliteter. 

Variasjon i arkitektur og uterom

Planens fremste utformingsprinsipp handler om å lage en tydelig byromstruktur og innføre variasjon i bebyggelse og uterom.

Bilde av bakgården i Frysjaparken.

STOR VARIASJON: De ulike byggene varierer i volumoppbygging og arkitektonisk uttrykk.

Hensikten er at ny bebyggelse skal tilføre området identitet og opplevelsesrikhet.

Variasjonen i høyder skaper bedre dagslys og solforhold, og bidrar til bedre tilpasning til omkringliggende boligområder.

Grepet bryter skalaen på prosjektet ned og skaper et variert uteromsforløp med sekvenser av ulike steder. Dette har stor betydning for opplevelsen av området. At ingen byrom eller gateløp er like, gjør det lett å gjenkjenne ulike steder og orientere seg i området.

Bilde av Frysjaparken og en takterrasse.

GRØNNE FELLESROM: Takterrasser og gårdsrom gir alle beboere tilgang til forskjellige typer uterom tilpasset ulike aktiviteter og bruk.

Alle leilighetene er lyse og funksjonelle, og har private utearealer i form av balkong, markterrasse eller takterrasser. I tillegg kommer grønne fellesarealer i gårdsrom og solrike takterrasser med utsikt.