Endre adresse

Har du endret adresse trenger vi å få dette registrert i vårt system, slik at brev, faktura og OBOS-bladet fortsatt kommer fram til deg.

Spørsmål?

Kontakt oss på 22 86 59 90 eller medlemsservice@obos.no.

TIPS! Ønsker du å endre kontaktinformasjon og har OBOS-appen? Endrer du i appen går det raskere - og du slipper å fylle ut skjemaet her.

Adresseendring