OBOS bidrar – dette er våre tiltak

Informasjon til medlemmer og kunder

Norge og verden er nå inne i krevende tider. OBOS skal bidra i den nasjonale dugnaden og vi gjør det vi kan for å være i normal drift. Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og ansatte fra smitte.

Dette er våre tiltak
Lukk

Endre adresse

Har du endret adresse trenger vi å få dette registrert i vårt system, slik at brev, faktura og OBOS-bladet fortsatt kommer fram til deg.

 

Spørsmål?

Kontakt oss på 22 86 59 90 eller medlemsservice@obos.no.

Adresseendring