Viktige ord og begreper

Når du skal selge bolig er det mange ord og begreper å forholde seg til – og ikke alle er like selvforklarende. Her finner du en liste med noen av de viktigste begrepene du kan møte underveis.

Forkjøpsrett og ansiennitet

Forkjøpsrett

Forkjøpsretten gjør det mulig å kapre drømmeboligen uten å delta på budrunden. Uansett hvem som vinner budrunden, kan OBOS-medlemmer kjøpe boligen til det aksepterte budet – så lenge de har meldt forkjøp innen meldefristen og har lengst ansiennitet. 

Intern forkjøpsrett gjelder kun innenfor et borettslag. Hvis du selger boligen din, så har OBOS-medlemmer i det borettslaget intern forkjøpsrett og kan kjøpe boligen til det aksepterte budet etter budrunden. De som bor i borettslaget har forkjøpsrett foran resten av OBOS-medlemmene som ikke bor i borettslaget. Melder flere i borettslaget forkjøp, så er det den som har bodd lengst i borettslaget sammenhengende som kan kjøpe boligen.

Ansiennitet 

Ansiennitet er tiden du har vært medlem i OBOS. For eksempel, meldte du deg inn 1. januar 2020, så har du ansiennitet fra den dagen. Så lenge medlemskapet blir betalt, vil ansienniteten fortsette å vokse – og lang ansiennitet kan fort lønne seg den dagen du skal kjøpe bolig.

Meldefrist

Meldefrist er tidsfristen for å melde forkjøp. Hvis du skal selge OBOS-boligen din, så vil den bli annonsert med en meldefrist. Har fristen gått ut, kan ikke potensielle kjøpere lengre melde forkjøpsretten sin og må delta i budrunden. 

Dokumentasjon

Salgsoppgave og prospekt

Salgsoppgave, ofte kalt prospekt, er et dokument med informasjon om boligen din. I salgsoppgaven finner du alt om boligen – fra tilbud i nærområdet til størrelsen på baderomsflisene. Salgsoppgaven kan enten være elektronisk eller på papir, og deles ofte ut på visning. Den er også tilgjengelig på nettsiden.

Verdivurderingen

Verdivurdering er en meglers estimat av boligens verdi i dagens marked. Vurderingen bruker du og megler når dere setter prisantydningen for boligen, og den gis ofte muntlig eller på e-post.

Les mer om verdivurdering og hva du må gjøre

E-takst

E-takst er et dokument som viser hva boligen og eiendommen din er verdt. Mange banker krever e-takst når du skal søke om lån til neste bolig eller refinansiering og kan brukes ved arv.

Les om e-takst og hvordan du får den beste prisen

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er et dokument som beskriver den tekniske tilstanden på boligen. Du får tilstandsrapporten etter en fagperson har gjennomført en befaring i boligen din og gjort en grundig vurdering av boligens tekniske tilstand. I tillegg vil de ulike arealene bli målt. Tilstandsrapporten bør alltid ligge i salgsoppgaven.

Finansiering og boligprisen

Finansieringsbevis/lånebevis

Finansieringsbevis er en bekreftelse fra banken på hvor mye du kan låne og kjøpe for. Du trenger finansieringsbevis for å kunne delta i budrunder.

Sjekk hvor mye du kan låne til din neste bolig

Låner du 2 millioner over 25 år koster det 1,61 millioner kroner. Totalt 3,61 millioner kroner. Effektiv rente 5,41 %

Prisantydningen

Prisantydning er en pris du og megler har avtalt og ønsker å selge boligen for. Prisen bør gjenspeile både hva megler vurderer som markedsverdien, og hva du er villig til å selge boligen for.

Fellesgjeld

Fellesgjeld er lånet borettslaget har tatt opp for å bygge og vedlikeholde boligene. Som eier av en bolig i et borettslag, er du kun ansvarlig for den delen som er knyttet til boligen din. Fellesgjelden betales ned gjennom månedlige felleskostnader.

Før, under og etter budrunde

Visning

Når du skal selge så ønsker de fleste potensielle kjøpere å se boligen før de legger inn et bud – dette kalles visning. Under en visning vil potensielle kjøpere se boligen og stille ulike spørsmål til megleren. Det kan settes opp en eller flere visninger av boligen, helt avhengig om det er behov eller ikke.

Interesseliste

Når annonseringen for boligen starter, begynner megleren å samle inn informasjonen til potensielle kjøpere, såkalt interessenter. Interessentlisten er en liste over de som vurderer å kjøpe boligen. Å føre deg opp på en interessentliste er helt uforpliktende – det betyr bare at du er interessert og ønsker oppdatering fra megler under budrunden.

Illustrasjon av en visningsbukk

 

Budrunde

En budrunde er den tiden potensielle kjøpere kan legge inn bud på boligen din. Budrunden holdes etter visningene av boligen. Megler informerer de som er på interessentlisten om tidspunkter for budrunden. Under en budrunde kan det komme bud fra flere kjøpere – og det vil fortsette fram til det er kun en igjen, som har gitt det høyeste budet. Du, som selger, velger om du vil akseptere budet eller ikke.

De fleste velger å bruke en megler i en budrunde, men det er ingen formelle krav til dette. En megler vil kunne gi deg gode råd underveis og holde orden på budene som kommer inn.

Budskjema

Når noen ønsker å by på en bolig må de fylle inn et budskjema. Skjemaet inneholder all informasjon om budet og bekrefter finansieringen. Dette er ofte i prospektet, eller så sender megler det i etterkant av visning. Skjemaet kan enten være på papir eller elektronisk. Når et budskjema er sendt inn så er det bindende.

Akseptfrist

En akseptfrist er en tidsfrist for når selgeren må ta en beslutning om de ønsker å akseptere eller avslå et bud. Når en kjøper legger inn et bud så er det bindende fram til fristen utløper. Fristen kan tidligst være kl. 12 første virkedag etter visning. Etter dette bør ikke fristen være kortere enn 30 minutter.

Vi vet hva folk som vil bo i området ditt er på jakt etter når de skal skaffe seg et nytt hjem.

Søk etter megler i nærområdet ditt

Vi vet hva folk som vil bo i området ditt er på jakt etter – og er villige til å betale! Våre dyktige meglere guider deg gjennom hele salget, fra start til slutt.