Hopp til innhold
to kvinner og to menn i møterom, med OBOS-presentasjon i bakgrunnen

Strategi og styrende dokumenter

Medlemsorganisasjonen OBOS drives etter samvirkemodellen. Her finner du vår strategi og flere av våre styrende dokumenter.

Illustrasjon av et check-tegn

Konsernstrategi 2021-2026

OBOS er et konsern som jobber langsiktig med strategi og utvikling. Gjennom strategiske femårsplaner sikrer vi at hele konsernet jobber sammen for å oppnå de målene vi setter oss.

Illustrasjon av tre personer som snakker sammen

Mangfold og inkludering

OBOS skal bygge fremtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. For å levere på vår visjon og våre mål over tid er vi avhengig av å ha mennesker med på laget som gjenspeiler samfunnet rundt oss.

illustrasjon av to hender som holder et gult hjerte

Verdier og etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte i OBOS-konsernet og har som siktemål å gi støtte og veiledning om spørsmål eller problemstillinger vi kan bli stilt overfor.

Illustrasjon av en OBOS-bysykkel og et solcellepanel på et tak

Samfunnsbidrag og sponsorater

Som medlemsorganisasjon har OBOS et særlig ansvar for å bidra til en god samfunnsutvikling og livet mellom husene vi bygger.

Illustrasjon av paragraf-tegnet

Konkurranseloven

OBOS skal opptre i samsvar med konkurranseloven og Konkurransetilsynets retningslinjer og praksis. Vi har et klart ansvar for å opptre forsvarlig i alle tilfeller.

Illustrasjon av to dokumenter og et forstørrelsesglass som holdes opp mot dem

Antikorrupsjon

OBOS har nulltoleranse for enhver form for korrupsjon. Vi følger gjeldende antikorrupsjonslovgivning og arbeider aktivt for at korrupsjon ikke skal forekomme i vår virksomhet.

Illustrasjon av hender som holder hverandre, med et hjerte i midten

Etiske krav til leverandører

OBOS forventer etisk og ansvarlig opptreden for hele OBOS-konsernet, inkludert våre leverandører. Vi stiller derfor etiske krav til leverandører. Slik kan vi være sikre på at alle parter har et bevisst forhold til retningslinjene og at disse etterfølges.

Illustrasjon av en kvinne og en snakkeboble

Varsling i OBOS

OBOS skal opptre skikkelig i alle sammenhenger. Dersom du kommer over lovbrudd, grove regelbrudd eller avvik fra sentrale etiske normer, så meld fra gjennom varslingskanalen vår slik at vi kan følge opp forholdene.

Illustrasjon av fire hender i været, med konfetti over

Informasjon etter åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven har et særlig fokus på virksomhetenes ansvar for sine samarbeidspartnere og leverandørkjeder.