Hopp til innholdet

Dette er OBOS

OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer.

Kontakt oss

Vi eies av våre medlemmer

OBOS er Norges største boligbyggelag og boligforvalter, en av Nordens største boligbyggere og et samvirkeforetak som er eid av medlemmene. Ved utgangen av 2019 hadde OBOS over 473 000 medlemmer – det høyeste antallet noen gang.

Les mer om OBOS 

Vår historie

OBOS ble stiftet i 1929, og det første borettslaget sto ferdig på Etterstad to år etter. Helt siden den gang har vi skaffet våre medlemmer boliger og forvaltet disse på en trygg måte. Og det skal vi fortsette med – lenge!

Vedtekter  

Organisasjonsnummer
937052766 – OBOS BBL

Innkjøpsbetingelser: 
Varer / Tjenester