Hopp til innholdet

Dette er OBOS

OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer

Kontakt oss

OBOS er Norges største boligbyggelag og boligforvalter, en av Nordens største boligbyggere og et samvirkeforetak som er eid av medlemmene. Ved utgangen av 2016 hadde OBOS 416 800 medlemmer – det høyeste antallet noen gang.

Les mer om OBOS 

Grønt OBOS

En bærekraftig by- og boligutvikling er en av OBOS' hovedprioriteringer. Fremover skal OBOS ta et enda større ansvar for miljø og klima.

Mer om OBOS' grønne satsing

Vår historie

OBOS ble stiftet i 1929, og det første borettslaget sto ferdig på Etterstad to år etter. Helt siden den gang har vi skaffet våre medlemmer boliger og forvaltet disse på en trygg måte. Og det skal vi fortsette med – lenge!

Les mer

Vedtekter

Organisasjonsnummer
937052766 – OBOS BBL

Innkjøpsbetingelser: 
Varer / Tjenester