boligblokkene i Middelthunet sett fra gaten overfor

Tett samarbeid – erfarne aktører

Veidekke og OBOS bygger Middelthunet. Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere.

— Vi jobber sammen for å bygge gode nabolag

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 32 milliarder kroner (2017) og 8 000 ansatte. I Veidekke Eiendom kombineres entreprenørerfaringen med ambisiøse ideer for å gi hele områder nytt liv og nye muligheter.

Veidekke gjør ting skikkelig. Mange ansatte har eierandeler i selskapet. Du kan stole på at Veidekke er der helt fra tomtekjøp og planlegging til lenge etter at prosjektet er ferdig. Erfaringsflyten i selskapet gjør at Veidekke kan ta på seg svært komplekse prosjekter med god risikohåndtering og kontroll i hele verdikjeden.

Innovativ og langsiktig

Som nabolagsbygger tar Veidekke ansvar gjennom måten de forholder seg til arbeidslivet og kvaliteten i det de leverer. Selskapet drar veksler på de mest innovative byggeprosessene og teknikkene for å sikre alt fra tilgjengelighet for den enkelte, til optimalisering av infrastruktur for alle.

En god nabolagsdynamikk skapes bare gjennom en forpliktelse til langsiktighet. I nabolagene selskapet bygger skal folk vokse og trives i generasjoner. Det Veidekke bygger er en følelse av å høre til.

Les mer på veidekkebolig.no

Illustrasjon av en kvinne med oppsatt hår

Meld interesse

Lyst til å holde deg oppdatert på hva som skjer i dette boligprosjektet? Meld interesse her – så sørger vi for at du får med deg alle viktige nyheter og frister.